ایکاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را.
ایکاش مردان همیشه مرد باشند و زنان همیشه زن، 
آنگاه هر روز نه روز "زن" و نه روز "مرد" بلکه روز " انسان " است...
با گرامیداشت و یاد پدران از دست رفته ...
پدرانی که فامیلشون متفاوت بود، ولی تمام تلاششون رو کردن که غم بی پدری رو احساس نکنیم!
و و و و ... مادرانی که حقیقتاَ " پدری " کردند!

منبع : تنها برای تو می نویسمتقدیم به تمام پدران مهربون...
برچسب ها : ایکاش مردان